Onze projecten

Wij zorgen voor behoud en ontwikkeling van ons streekeigen cultuurlandschap. Alles wat we doen, doen we met oog voor de biodiversiteit en de cultuurhistorische waarde van het landschap. Wij realiseren projecten van advies en projectbegeleiding tot aanleg, herstel en beheer door onze eigen, ervaren uitvoeringsdienst.

 

 

Wij zorgen voor behoud en ontwikkeling van ons streekeigen cultuurlandschap. Alles wat we doen, doen we met oog voor de biodiversiteit en de cultuurhistorische waarde van het landschap. Wij realiseren projecten van advies en projectbegeleiding tot aanleg, herstel en beheer door onze eigen, ervaren uitvoeringsdienst.

Westerwolde Ruiten Aa (Bron; Marcel Kerkhof)

Landschapsherstel in samenwerking met Dinamo Fonds

Foto: Het Westerwolde als karakteristiek Zuid-Oost Gronings landschapsgebied met de b…

2 mei 2024

Oosternieland

Dorpsaanpak Oosternieland

Vereniging Dorpsbelangen Oosternieland heeft in haar dorpsvisie van 2018-2028 verdere…

22 maart 2024

20220504 Middelstum Tijdens Aanleg

Historische tuinen

De provincie Groningen is rijk aan een diversiteit van historische tuinen. Het meest…

23 februari 2024

Afbeelding1 (1)

Verrijkte schoolpleinen

Foto: versteend schoolplein in GroningenSpelen en bewegen is minder vanzelfsprekend g…

6 december 2023

Houtwal Boomwal Na Herstel

Meetnet Landschapselementen

Meetnet Landschapselementen (MLE) is een project waarbij we in 12 provincies kleine l…

29 november 2023

Gewoon Sneeuwklokje

Van Stinzenplant tot Börgbloumkes

Stinzenplanten zijn bol-, knol- en wortelgewassen. Denk hierbij aan sneeuwklokjes, kr…

22 november 2023

20220309 123958

Herstel begraafplaats Garnwerd

We gaan de begraafplaats van Garnwerd opknappen. Dit doen we door het herstellen van…

9 november 2023

Dorpsvisie Wetsinge

Opstellen dorpsvisie Wetsinge

Voor Groot en Klein Wetsinge gaan we een landschapsvisie schrijven. Deze visie dient…

9 november 2023

Westerdijkshorn, Toren P0000548

Westerdijkshorn

Voor de gemeente Het Hogeland voeren we een aantal TenneT maatregelen uit nabij Weste…

9 november 2023

20231017 094836

Wegbeplanting Wolddijk

Voor de Wolddijk maken we een beplantingsplan. Deze kenmerkende oude dijk is grotende…

9 november 2023

Aanvalsplan Landschapselementen Gorecht

Aanvalsplan Landschapselementen Gorecht

Met het project Aanvalsplan landschapselementen Gorecht willen we de karakteristieke…

8 november 2023

Struweelvak

Rijke Dijken van Lauwerszee tot Dollard tou

Na het geslaagde pilotproject ‘Natuurrijke Slaperdijken Groningen’ gaan we aan de sla…

23 maart 2023

Krimstermolen Zuidwolde

Herstel molenbiotopen

Groningen kent bijna 90 monumentale molens. Erfgoedpartners benaderde ons met een lij…

2 februari 2023

Damsterdiep Ten Boer Stella Dekker Fotografie (1 Van 1) Medium

Programma Bloeiend Perspectief Ten Boer 2030

Vanuit verschillende dorpen in het gebied Ten Boer is de wens om extra ecologische wa…

26 januari 2023

Luchtfoto Westeresch

ESsentie Westerwolde

Dit Westerwoldse esdorpenlandschap heeft nog veel – in potentie – intacte essen en es…

26 januari 2023

Joodse Bgp Ter Apel 8Juni2015

Herstel Joodse begraafplaatsen

We gaan samen met het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap aan de slag met het her…

19 januari 2023

IMG 20200427 131823

Biodiversiteit op kerkhoven en begraafplaatsen

Biodiversiteit in het Groningse landschap en op de Groninger kerkhoven gaat hard acht…

13 december 2022

Foto Natuurerf

Natuurerven in Thesinge, Middelbert en Engelbert

In navolging op het succesvolle afgeronde project in Noordlaren kunnen nu ook de bewo…

21 juli 2022

Ontwerp Grijpskerk

Dorpstuin Multifunctioneel centrum De Wierde Grijpskerk

Middenin Grijpskerk staat De Nieuwe Wierde: een multifunctioneel centrum, het kloppen…

21 juli 2022

20220511 142606 (1)

Herstel en beheer familiebegraafplaats Uniken

Begraafplaats Uniken in Stadskanaal is een particuliere begraafplaats. De begraafplaa…

13 juli 2022

Whatsapp Image 2022 07 14 At 11.39.13 AM (2)

Natuurspeelplaats Huizinge

We hielpen bij het realiseren van een natuurspeelplaats in het dorp Huizinge. Samen m…

30 juni 2022

DSC 1078

Erfbeplanting in Zuid- en Oost-Groningen

In het landelijk gebied van de provincie Groningen zijn erven van grote waarde. Het e…

9 februari 2022

Werkdag Denandel 0288 131018 3303

Streekbeheer Groningen

Biodiversiteit, leefbaarheid, klimaat en groenonderhoud zijn terugkerende thema’s die…

16 december 2021

Landschappelijke Quickscan 1

De landschappelijke quickscan

Heb je een plan voor het Groningse landschap? Een groen idee voor jouw buurt? En wil…

26 november 2021

Aanplant Kinderen 1

Plan Boom

Samen planten we 10 miljoen bomen voor een groener, gezonder en mooier Nederland. En…

18 juli 2021

Google In Het Groen

Google in het groen: aan de slag op schoolpleinen

Het intensieve gebruik van het landschap door de mens heeft grote gevolgen voor ons e…

11 maart 2021

Laan

Borgen en buitenplaatsen Groningen

Voor veel borgen en buitenplaatsen is het onderhoud en beheer van het cultuurhistoris…

11 januari 2021

DSC 0653

Groene Parels van het Noorden II

In 2015 is Landschapsbeheer Groningen gestart met de eerste fase van het project Groe…

26 november 2020

Iderveen Yde

Pingoruïnes in het Gorecht

Met het project Pingoruïnes in het Gorecht onderzoekt Landschapsbeheer Groningen welk…

16 november 2020

Groenestein 4

Groen erfgoed Groningen

De provincie Groningen heeft heel veel groen erfgoed. Maar wat is groen erfgoed eigen…

11 augustus 2020

Faunax Schorbij

Bescherming schorzijdebij en schorviltbij

De schorzijdebij en schorviltbij zijn een buitendijkse bijzonderheid. Deze kwelderbij…

29 juni 2020

Iepen Wadden

Bomen in het Waddenlandschap

Het Wierdenland en de Waddenkust vormen samen het Waddenlandschap van Groningen. Een…

18 mei 2020

Portret (3)

Een nest voor de ransuil

Het gaat niet goed met de ransuil. Sinds 1990 is de populatie gehalveerd in Nederland…

6 mei 2020

Aimg 1819

Bomen voor koeien

De campagne Bomen voor Koeien is een initiatief van Stichting wAarde, LandschappenNL…

23 april 2020

Opening Groeneommetje Zuidwolde 0288 250519 6497

Dorpen in het landschap

De provincie Groningen heeft prachtige dorpen met een rijke historie. Er zijn diverse…

9 april 2020

Knotten (3)

Uitleen gereedschap

Als locatieleider van de werkdag vul je, uiterlijk twee weken voor de werkdag, het aa…

8 april 2020

Wandelen Fietsen 0228 081117 9219

Een eigen ommetje

Ommetjes zijn korte wandelroutes die door bewoners zelf zijn uitgezet in en rond hun…

7 april 2020

Routeburo Bewegwijzering 0288 160519 160519 6375

Routebureau Groningen

Routebureau Groningen is hét startpunt voor recreatieve wandel- fiets- en vaarroutes…

6 april 2020

IMG 20200131 (Appelbergen)

Gebiedsaanpak Landschap Gorecht

In het buitengebied van Haren is afgelopen jaren met veel succes gewerkt aan het hers…

6 april 2020

Vruchtbomenwacht

Vruchtbomenwacht

Fruitbomen en hoogstamboomgaarden zijn karakteristieke elementen in het Groningse cul…

3 april 2020

Fruitboom Op Natuurerf (1)

Natuurerven in Noordlaren

In navolging van het project in Midlaren gaan nu ook de bewoners van Noordlaren aan d…

3 april 2020

Boslaan Met Bomen

Omvorming ruilverkavelings- en dorpsbosjes in Noord en Midden Groningen

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zijn op diverse locaties in Noord-…

2 april 2020

Velduil 2

Natuurrijke slaperdijken Groningen

"Ze worden weer de blikvangers van het landschap door het aanplanten van robuuste mei…

17 maart 2020

Ringslang Blauwe Ogen

Ruimte voor de ringslang

Met het project Ruimte voor de ringslang in Groningen willen we de vestiging van de r…

17 maart 2020

Bloeiende Bosrand

B(l)oeiende bosranden

Het project B(l)oeiende bosranden is een mooi voorbeeld van wat dorpsbewoners zelf vo…

17 maart 2020

Graanvelden In De Reiderwolderpolder 320X213

Een eindeloze horizon, herstel van Oldambtster weidsheid

De weidsheid van het landschap wordt benadrukt door uitgestrekte weidse vergezichten…

17 maart 2020

KIG Wildervank 2 Na

Herstel en onderhoud kerkterreinen

We werken al vele jaren aan het herstel en behoud van kerkterreinen en begraafplaatse…

17 maart 2020

Monumentaal boerenerf

Herstel Monumentale boerenerven 2021-2023

Wat is Groningen zonder haar boerenerven? Landschapsbeheer Groningen ondersteunt bewo…

17 maart 2020

Herstel Houtwal Koelandsdrift Onnen

Herstel Houtwallen en Hagen Haren

Het buitengebied Gorecht bij Haren karakteriseert zich door de haag- en houtwallen. E…

16 maart 2020

DSC 1025

Onderzoek autochtoon plantmateriaal

Aanleiding van het project Bomen en struiken die van nature in Nederland voorkomen (…

6 maart 2020

P1140707

Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier

Met het project 'Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier' werkt Landschap…

6 maart 2020

Project 1

Aan de slag voor de wilde bij

Bijen zijn een onmisbare schakel in het ecosysteem. In Nederland leven 358 soorten wi…

3 maart 2020